Up
 
 

Trwa (nie) pospolite ruszenie w sprawie inteligentnych pomiarów

Kolejne głosy poparcia dla systemu inteligentnego opomiarowania spływają do URE.

Podpisana przez Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urząd Regulacji Energetyki Deklaracja w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego nadal wywołuje pozytywne reakcje organów władz publicznych i samorządowych, instytucji i organizacji branżowych.

Poparcie dla projektu wyrazili Pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska m.in. zwracając uwagę, że inicjatywa ta przyniesie korzyści środowisku naturalnemu oraz Prezydent Miasta Częstochowa i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Natomiast Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wyraziło zainteresowanie projektem i uczestnictwem w dalszych pracach nad doskonaleniem systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Z zapisami Deklaracji w pełni zgadza się Ministerstwo Gospodarki, Pani Joanna Strzelec-Łobodzińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki stwierdziła, że inicjatywa Prezesa URE „stanowi ważny krok w kierunku modernizacji polskiego sektora energetycznego i może istotnie przyspieszyć wprowadzenie w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania”.

Inteligentne sieci są przedmiotem zainteresowania i analiz prowadzonych przez Europejską Radę Regulatorów Energetyki (Council of European Energy Regulators - CEER). Podczas odbywającego się 7 lipca spotkania Zgromadzenia Ogólnego CEER - w którym polskiego regulatora reprezentował Marek Woszczyk, Wiceprezes URE - przyjęto Notę zawierającą podsumowanie stanu działań związanych z wdrażaniem smart metering i smart grids w państwach reprezentowanych w Radzie. Na grudzień br Zgromadzenie Ogólne CEER planuje przyjąć stanowisko regulatorów w sprawie smart grid (tzw. Position paper).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

09.07.2009