Up
 
 

O generacji rozproszonej - najnowsza publikacja NFOŚiGW

„Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy” to pozycja wydawnicza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest jednym z efektów projektu realizowanego od kilku lat przez NFOŚiGW pod nazwą Forum „Energia - Efekt - Środowisko”.

Wydanie zawiera kilkanaście tekstów przygotowanych przez specjalistów - praktyków i teoretyków, którzy podejmują temat generacji rozproszonej w wymiarze prawnym, ekonomicznym i technicznym. Wiele miejsca w publikacji zajmują zagadnienia związane m.in. z ekonomiką małych źródeł i technologii, efektywnością energetyczną, rozwojem źródeł generacji rozproszonej przez odbiorców przemysłowych czy systemem inteligentnych sieci. Poprzez pryzmat własnych doświadczeń autorzy artykułów „(…) zarysowali perspektywy rozwoju mikrogeneracji (rozproszonych źródeł energii) w nowoczesnych projektach i rozwiązaniach energetycznych, które będą realizować nowoczesną wizję polskiej gospodarki” - czytamy we wstępie publikacji.

Dodatkowo, w celu zaprezentowania opinii i doświadczeń przedstawicieli innych krajów uczestniczących w pracach Forum, VI rozdział niniejszej publikacji zawiera artykuły opracowane przez ekspertów z Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Podjęcie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej problematyki dotyczącej energetyki w kontekście odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy energooszczędności, która wpisuje się m.in. w strategię średniookresową Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz Wspólną Strategię Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020, podyktowane jest także koniecznością rozwoju nowych obszarów działania w celu optymalizacji efektów ekologicznych i energetycznych.

Pełny tekst pozycji wydawniczej NFOŚiGW pt. „Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy” znajdziecie Państwo w zakładce „warto przeczytać” na stronie www.ise.ure.gov.pl/portal/ise/569/.

Zapraszamy do lektury!

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

18.02.2013