Up
 
 

Inteligentne sieci, inteligentna regulacja. Forum „Energia - Efekt - Środowisko”.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Mariusz Swora, wziął udział w „Forum - Energia, Efekt, Środowisko” zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie inaugurujące prace „Forum” zostało poświęcone dyskusji nad jednym z największych modernizacyjnych projektów sektora energetycznego - stworzeniu inteligentnych sieci energetycznych.

Budowanie systemu inteligentnych sieci energetycznych łączy wiele sektorów gospodarki, przemysł, biznes, administrację rządową oraz samorządy. Stąd w pracach Forum wzięli udział również: Joanna Strzelec - Łobodzińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Andrzej Kraszewski - Minister Środowiska, Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wojciech Dąbrowski - Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu i gospodarz spotkania - Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dyskusji Prezes URE podkreślił, że budowa inteligentnych sieci energetycznych to jedno z podstawowych wyzwań stojących obecnie przed uczestnikami rynku energetycznego w Polsce i warunek dla wzmocnienia efektywności energetycznej kraju. Punktami krytycznymi dla wdrożenia systemu smart są współpraca między wszystkimi Interesariuszami projektu: administracją, sektorem energetycznym, sektorem IT i odbiorcami energii oraz efektywna edukacja konsumencka. Tylko świadome i aktywne uczestnictwo odbiorców energii w systemie daje gwarancję osiągnięcia korzyści wiążących się z pracą systemu - dla gospodarki, gospodarstw domowych i środowiska.

Wdrożenie systemu jest szansą na to by przywrócić obywatelską kontrolę nad energetyką co wzmocni konkurencyjność i umożliwi demonopolizację rynku energetycznego, aktualnie kluczowy problem z punktu widzenia regulatora rynku energetycznego - powiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Budowa inteligentnego systemu sieci energetycznych, będzie miała znaczenia dla całej gospodarki. Prezes URE podkreślił znaczenie nowoczesnych technologii - realizacja projektu oznacza synergię między komunikacją elektroniczną, a nowoczesną energetyką. Inteligentne sieci to nie tylko nowoczesna energetyka, ale nowoczesne budownictwo, odnawialne źródła energii, nowoczesny przemysł motoryzacyjny, elektryczne samochody na ulicach polskich miast - stwierdził dr Mariusz Swora wyrażając satysfakcję z woli współpracy między organami administracji rządowej zgromadzonymi podczas Forum.

Duże zainteresowanie uczestników Forum wzbudziło wystąpienie dr inż. Tomasza Kowalaka, Dyrektora Departamentu Taryf w Urzędzie Regulacji Energetyki (w załączeniu). Prezentacja „Inteligentny pomiar, inteligentna sieć, inteligentne przedsiębiorstwo w świetle funkcji celu regulacji” rozpoczęła drugą, roboczą cześć spotkania.

Projekt programu priorytetowego „Inteligentne sieci energetyczne” obsługiwanego przez NFOŚiGW ma powstać do końca czerwca 2010 r. Będzie to instrument finansowy służący wdrożeniu najnowocześniejszych rozwiązań sieciowych podnoszących efektywność energetyczną w skali całego kraju. Forum „Energia - Efekt - Środowisko” jest inicjatywą NFOŚiGW, realizowaną we współpracy z URE, UKE oraz ARP S.A., której celem jest nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu pomiędzy najważniejszymi Interesariuszami rynku energetycznego i projektu smart grids.

Przypominamy, że już w grudniu 2008 roku URE zaprezentował studium wykonalności smart meteringu w Polsce, robiąc pierwszy krok na drodze do powstania systemu inteligentnych sieci energetycznych. W czerwcu 2009 roku z inicjatywy URE podpisano Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego. Promocja systemów smart grids stanowi jeden z podstawowych celów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

26.02.2010