Up
 
 

W stronę inteligentnych sieci energetycznych. Konferencja „smartUTILITIES 2010” we Wrocławiu

Prezes URE dr Mariusz Swora zaproponował stworzenie centrum doskonałości technologii inteligentnych sieci.

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego smart grid będzie solidnym wałem przeciwpowodziowym, który uchroni go przed blackoutem, pozwoli również na osiągnięcie innych celów stawianych przed energetyką przez prawo unijne, w tym przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej - stwierdził dr Mariusz Swora.

27 maja, Prezes URE dr Mariusz Swora wziął udział w konferencji „smartUTILITIES 2010”. We Wrocławiu o możliwości wprowadzenia nowoczesnych systemów pomiarowych rozmawiali eksperci z firm energetycznych, naukowcy, specjaliści IT. Głównym tematem spotkania było przygotowanie wspólnych działań oraz rozmowa o dotychczasowym zaawansowaniu projektów smart grid, bo nie ma wątpliwości, że do rozpoczęcia technologicznej rewolucji w polskiej energetyce potrzebna będzie koalicja państwa, biznesu i nauki.

Konferencję „smartUTILITIES 2010” otworzył prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Rady Programowej konferencji „smartUTILITIES 2010”, podkreślając wagę wprowadzenia inteligentnych sieci z punktu widzenia funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Również o znaczeniu technologii smart mówił w swoim wystąpieniu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Mariusz Swora, zwracając uwagę na aksjologię przepisów pakietu liberalizacyjnego, których podstawowe wartości oparte są na trzech filarach: bezpieczeństwa dostaw, konkurencji i zrównoważonego rozwoju. Zdaniem Prezesa URE system inteligentnych sieci doskonale wpisuje się w ten nurt, wzmacniając bezpieczeństwo i jakość dostaw energii elektrycznej, wzmacniając konkurencję oraz prowadząc do zwiększenia efektywności energetycznej oraz innych celów pakietu klimatycznego (3x20).

Zbudujmy centrum doskonałości

Odwołując się do doświadczeń Politechniki Wrocławskiej oraz współpracy tej uczelni z przemysłem IT oraz elektronergetyką, Prezes URE zaproponował utworzenie centrum doskonałości technologii inteligentnych sieci. Ponadto, dr Mariusz Swora zwrócił uwagę na konieczność myślenia o integracji w ramach systemu również innych sektorów sieciowych, odnosząc się z uznaniem do tematyki konferencji, która prezentuje takie właśnie podejście. W pierwszym dniu konferencji swój wykład wygłosił również dyrektor Departamentu Taryf URE dr inż. Tomasz Kowalak. Ekspert URE zwrócił uwagę na problematykę dotyczącą roli konsumentów, którzy powinni stać się prawdziwymi beneficjentami inteligentnego opomiarowania sieci.

Spotkanie we Wrocławiu potrwa do 28 maja i będzie okazją do oceny stopnia zaawansowania projektów smart prowadzonych w Polsce.

Smart realizować inteligentnie

- Chcemy spojrzeć na to, co za nami, ale też przede wszystkim - co jeszcze jest przed nami, by działania smart realizować inteligentnie i z największym pożytkiem dla społeczeństwa. - pisał do gości zaproszonych na konferencję prof. Andrzej Wiszniewski.

A jest o czym rozmawiać, bo nawet 10 % obecnie wykorzystywanej energii można będzie zaoszczędzić w wyniku wprowadzenia nowoczesnych systemów pomiarowych. W opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki warunkiem niezbędnym do zwiększenia efektywności energetycznej gospodarstw domowych jest pełna, łatwo dostępna informacja o rzeczywistym zużyciu energii. Pierwszym krokiem jest możliwość zainstalowania nowoczesnych instrumentów pomiarowych „inteligentnych liczników - smart”.

Ze skansenu w XXI wiek

Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wprowadzenie inteligentnych sieci może na trwałe zmienić oblicze polskiej energetyki przenosząc ją w XXI wiek. Inteligentne sieci to koncepcja łącząca tradycyjną energetykę z nową gospodarką. To wzmocnienie potencjału technologicznego Polski.

W konsekwencji wdrożenie smart grid to ogromny modernizacyjny projekt gospodarczy i koszt szacowany od 5 do ponad 7 miliardów zł. Pierwszy krok do wdrożenia nowych technologii pomiarowych zrobił Prezes URE, który w grudniu 2008 r. ogłosił studium wykonalności projektu smart grid w Polsce. W czerwcu 2009 r. URE i organizacje konsumenckie przyjęły Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania do polskiego systemu elektroenergetycznego. Deklarację poparło kilkadziesiąt organizacji, komisarz UE ds. energii, instytuty naukowe.

Kolejne smart spotkanie na szczycie

Po zorganizowanej przez URE konferencji „Perspektywy rozwoju inteligentnych sieci energetycznych - technologiczny przełom w polskiej energetyce i szansa na wypełnienie celów pakietu klimatycznego” w październiku 2009, URE przygotowuje kolejne smart spotkanie na szczycie. Już 24 czerwca 2010 roku odbędzie się w Warszawie konferencja „Energia dla inteligentnych miast - smart grid lokalnie i w regionach”. Wydarzenie odbędzie się drugiego dnia konferencji „Smart metering. Central and Eastern Europe 2010” organizowanej przez magazyn Metering.com i Synergy.

Swój udział w konferencji URE potwierdzili m.in. poseł Andrzej Czerwiński, przedstawiciel Amsterdamu, europejskiego lidera technologii smart oraz szefowie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

28.05.2010