Up
 
 

Inteligentnie, oszczędnie, rewolucyjnie. Smart konferencja w Nowym Sączu

Prezes URE kontynuuje współpracę z samorządami dotyczącą rozwoju inteligentnego opomiarowania

4 kwietnia 2011 roku z inicjatywy Starosty Nowosądeckiego oraz posła na Sejm RP - Andrzeja Czerwińskiego w Nowym Sączu zorganizowano konferencję pt. „Inteligentne Systemy Pomiaru Zużycia Energii - szansą na obniżenie kosztów działalności podmiotów z terenu Powiatu Nowosądeckiego”.

„Tak” dla nowych technologii

Samorządowy aspekt smart grid przedstawił ekspert Departamentu Taryf URE - Michał Konieczko, w prezentacji „Smart community - wykorzystanie potencjału smart grids przez gminę”.

Kontekst korzyści, jakie z rewolucji technologicznej wprowadzającej smart metering i smart grids odniosą polskie gminy, powiaty i miasta, zabrzmiał mocno w wystąpieniu Mirosława Semczuka, eksperta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („Czy inteligentne Sieci Energetyczne rzeczywiście pozwolą oszczędzać energię”). Kolejne tematy konferencji dotyczyły m.in. smart grids widzianych z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego - prezentacja Jerzego Topolskiego z Enion S.A.

O rozwiązaniach smart w ciepłownictwie mówił Krzysztof Rodak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., w prezentacji „Smart ciepłownictwo: perspektywa przedsiębiorstwa energetyki cieplnej”.

Krzysztof Kasiński, ekspert z CreoTech, przedstawił prezentację pt. „Inteligentne Systemy Pomiarowe - praktyczne zastosowanie technologii”, natomiast dr inż. Konrad Maj, dyrektor Departamentu ds. Rozwoju FREN, zaprezentował „SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce” jako narzędzie dla Smart Metering.

Inteligentne miejsce na mapie

Nowy Sącz jest solidnym punktem na smart meteringowej mapie spotkań samorządowców, ekspertów rynku energetycznego, przedstawicieli nauki, biznesu i administracji rządowej. Poprzednia konferencja dotycząca inteligentnego opomiarowania odbyła się w Nowym Sączu 16 września 2010 roku. Inicjatorami spotkania byli Prezes URE oraz Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. energetyki. Konferencja - „Smart Grid w regionie nowosądeckim. Konkurencja w dostawie/sprzedaży energii elektrycznej” poświęcona była m.in. korzyściom, które wiążą się z wdrożeniem technologii smart.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

05.04.2011