Up
 
 

Forum Gospodarcze TIME pod Honorowym Patronatem Prezesa URE

Czy Polska ma szansę zostać europejskim liderem w produkcji systemów i urządzeń dla smart grid? Odpowiedzi na to pytanie szukali goście Forum Gospodarczego TIME: Telekomunikacja - Internet - Media - Elektronika.

Forum Gospodarcze to cykliczne spotkanie przemysłu ICT, które w tym roku w całości poświęcone zostało transformacji technologicznej w energetyce - inteligentnym sieciom elektroenergetycznym, ich znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i rozwoju branży ICT. Ważnym elementem dyskusji nad smart grid była także kwestia rozwoju energetyki rozproszonej.

Jak zracjonalizować system?

Marek Woszczyk, Prezes URE, wziął udział w panelu dyskusyjnym: „Jak zracjonalizować system wsparcia dla inwestujących w zieloną energetykę”. Obok szefa URE o wsparciu inwestycji OZE rozmawiali m.in. prof. Krzysztof Żmijewski (Politechnika Warszawska), Pierre-Henri Gabriel (Sales Executive, Value Creation Team IBM), Ryszard Gajewski (Prezes Zarządu, Polska Izba Biomasy), Jacek Niewęgłowski (Chief Strategy Officer, P4), Radomir Grucza (Nokia Siemens Networks), Andrzej Dulka (Prezes Zarządu, Alcatel-Lucent), Wacław Bilnicki (Dyrektor, Energia PGNiG). Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na główne bariery utrudniające powstanie sytemu motywującego inwestycje prywatne w energetykę rozproszoną. Brak modelu biznesowego oraz wysokie koszty implementacji to przeszkody utrudniające powstanie systemu motywującego inwestycje w zieloną energetykę.

Wystąpienie Prezesa URE - „Program działań URE stymulujący rozwój energetyki rozproszonej w ramach koncepcji smart grids” - rozpoczęło kolejny, drugi dzień Forum Gospodarczego. Marek Woszczyk przedstawił informacje o istotnych elementach wsparcia dla rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii oraz zwrócił uwagę na główne elementy koncepcji smart grids, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu działań modernizacyjnych. Szef URE, kierując się do reprezentantów przemysłu ICT, podkreślił szanse rozwoju branży związane z programem wprowadzenia technologii smart do polskiej energetyki.

Prezes URE przypomniał stanowisko regulatora w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych i konsultacje społeczne w sprawie AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure). Stanowisko to określa zarówno minimalne funkcjonalności, jakie powinny posiadać systemy AMI wdrażane przez dystrybutorów energii, jak i wymagania co do sposobu, w jaki powinny przebiegać wdrożenia. Celem regulatora jest przygotowanie procesu wdrożenia w Polsce systemu zdalnego pomiaru energii elektrycznej w formule Smart Grid Ready. Z tego względu Prezes URE przeprowadził szczegółową analizę uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych dostosowania krajowego systemu elektroenergetycznego do wyzwania, jakim jest wdrożenie systemu smart. Projekt Stanowiska regulatora został szczegółowo przedyskutowany i uzgodniony w gronie powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu Doradczego do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce, złożonego z przedstawicieli Ministra Gospodarki, Prezesa URE, PSE Operatora, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (PTPiREE) oraz Sprzedawców (TOE). O projekcie Stanowiska Prezesa URE pisaliśmy 22 lutego.

Honorowy Patronat nad Forum Gospodarczym TIME objął Marek Woszczyk - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Organizatorem Forum Gospodarczego TIME jest Krajowa Izba Gospodarcza Telekomunikacji.

Forum odbywało się w dniach 10-12 maja w Rawie Mazowieckiej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

16.05.2011