Up
 
 

Energia odbiorcy. Prezes URE na konferencji NEUF 2011

Wpływ regulatora na rozwój zachowań prosumenckich, inteligentne sieci energetyczne i szansa jaką system smart grid stwarza dla produkcji energii przez odbiorców na własne potrzeby - to kolejne punkty debaty: Legislacja w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce.

Spotkanie z udziałem Prezesa URE zakończyło VII Międzynarodową Konferencję NEUF 2011 New Energy User Friendly - „Biała Księga - Narodowy Program Redukcji Emisji”, którą 16 czerwca w Warszawie, zorganizowały Procesy Inwestycyjne.

Marek Woszczyk podkreślił, że idea smart grid doprowadziła do głębokich zmian w sposobie myślenia o energetyce, w tym także w odniesieniu do odbiorcy, który z biernego uczestnika rynku ma szansę zostać aktywnym i w pełni upodmiotowionym.

Zdaniem szefa URE smart grid pomoże zarządzać energią wytwarzaną na własne potrzeby przez prosumentów (odbiorców i producentów energii) oraz wzmocni konkurencję na rynku energii. Dzięki inteligentnym sieciom możliwy będzie masowy dostęp do rynku i udział odbiorców w produkcji energii elektrycznej. Koncepcja nad którą pracuje regulator, aktywizuje produkcję ze źródeł rozproszonych.

Prezes URE zwrócił uwagę na możliwości jakie daje prosumentom obowiązujące w Polsce prawo. Podkreślił, że nie musimy czekać na zmiany legislacyjne, tylko już teraz wykorzystywać istniejące rozwiązania.

- Czasem wystarczy nie przeszkadzać i okazuje się, że rozwiązania legislacyjne są adekwatne do potrzeb - stwierdził m.in. Marek Woszczyk.

Mimo że Prezes URE nie posiada inicjatywy legislacyjnej, inicjuje działania na rzecz smart grid, wspierając działalność prosumencką w energetyce. 2 czerwca 2011 r. na stronie URE opublikowano Stanowisko w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo - rozliczeniowych. Trwają prace nad kolejnymi dokumentami, w tym nad określeniem szczegółowych wymagań dla obszaru Home Area Network - domowej sieci smart oraz funkcjonalnością mikrosieci regionalnych.

Szef URE podkreślił dwa obszary działania regulatora: nadzór nad jakością zarządzania siecią i promowanie konkurencji: - Nie będzie tańszej energii, dzięki inteligentnym sieciom, jeżeli nie będzie konkurencji na rynku dostawców rozwiązań do smart grid. Aby zapewnić konkurencję w tym obszarze musimy dbać, żeby zarządzający siecią nie doprowadzili do zmonopolizowania systemu przez jedną technologię - powiedział m.in. Marek Woszczyk.

***

W debacie: Legislacja w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce - wzięli udział również: prof. Krzysztof Żmijewski - Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji; Jarosław Tworóg - Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji; Marek Maniecki, Wiceprezes Zarządu Globema Sp. z o.o., Przewodniczący Komitetu Energia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; Michał Szopski, Business Development Manager Alcatel - Lucent Polska; Sylwester Śmigiel, Przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE, Prezes Zarządu GASPOL; Przemysław Zaleski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych ENEA Operator. Spotkanie prowadził Roman Młodkowski - Redaktor Naczelny TVN CNBC.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

17.06.2011