Up
 
 

Koncepcja modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów

Publikujemy uwagi nadesłane w ramach konsultacji publicznych

Poniżej zamieszczamy uwagi zainteresowanych podmiotów, jakie zostały zgłoszone Prezesowi URE w ramach konsultacji społecznych, które trwały do 15 grudnia 2011 roku.

Poddany konsultacji dokument ws. NOP stanowi drugą część zbioru dokumentów powiązanych, składających się na całość opisu systemu Smart Metering / Smart Grid Ready i wymagań wobec jego elementów konstytuujących system, z punktu widzenia Prezesa URE.

Pierwszy element zbioru - Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku został opublikowany 2 czerwca 2011 r. po uzgodnieniu w dyskusji publicznej.

Pliki do pobrania

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

02.01.2012