Up
 
 

Prezes URE współgospodarzem gdańskich warsztatów Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA)

W dniach 16-17 lutego 2012 r. w Gdańsku przedstawiciele 34 organów regulacji energetyki - członków Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA) - wzięli udział w warsztatach dotyczących regulacyjnych aspektów związanych z wdrożeniem inteligentnych sieci oraz inteligentnego opomiarowania. Wydarzenie towarzyszyło zimowemu spotkaniu Komitetu ERRA ds. licencjonowania i konkurencji. Urząd Regulacji Energetyki oraz Energa Operator S.A. były współgospodarzami spotkania, które gościło nad Motławą.

Marek Woszczyk, Prezes URE oraz członek Prezydium ERRA, otwierając poranną sesję na temat regulacyjnych perspektyw smart grids i smart metering przedstawił model regulacji bodźcowej. W zaprezentowanym modelu potencjalnymi wskaźnikami osiąganych korzyści i efektów mogą być zarówno parametry jakościowe o charakterze technicznym, jak również wskaźniki behawioralne. Przedstawiony model pozwala m.in. ograniczyć straty energii w sieci oraz zapewnić odpowiednią równowagę pomiędzy pozycją wszystkich uczestników rynku i korzyściami dla wszystkich użytkowników sieci. W opinii Prezesa URE, najważniejszą z korzyści jakie niosą ze sobą inteligentne sieci jest wzrost konkurencji na rynku energii.

W panelu regulacyjnym udział wziął również Mariusz Swora, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz były Prezes URE, prezentując rozwój inteligentnych sieci po wejściu w życie tzw. III pakietu liberalizacyjnego. Z kolei amerykańskie doświadczenia zostały zaprezentowane na podstawie studium przypadku stanu Idaho oraz Pensylwanii przez Matt’a Elama oraz Scott’a Gerbhardta z National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC).

W sesji popołudniowej doświadczenie pozostałych uczestników rynku zaprezentowali m.in. przedstawiciele Energa Operator S.A. oraz Energa Obrót. Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu Energa Operator przedstawił doświadczenia operatora w procesie wdrażania AMI na podstawie pilotażowych instalacji inteligentnych systemów pomiarowych. Prezes Czyżewski podkreślał potrzebę wypracowania ogólnych standardów dla przedsiębiorstw energetycznych, zapewnienia pełnej interoperacyjności urządzeń oraz komunikacji pomiędzy dostawcami energii.

Na zakończenie przedstawiciele Regulatory Assistance Project (RAP) oraz KEMA mówili o wartościach smart grids dla operatorów oraz konsumentów. W otwartej dyskusji debatowano nad barierami, jakie stoją na przeszkodzie wdrożenia inteligentnych sieci, takimi jak przeszkody ekonomiczno-techniczne oraz prawne ramy regulacyjne. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, ze smart grids są wyzwaniem dla regulatorów.

Materiały zaprezentowane podczas warsztatów dostępne są na stronie Stowarzyszenia ERRA. Zapraszamy do lektury.

*

Wieczorem, w historycznym Dworze Artusa przy Długim Targu w Gdańsku, uczestnicy warsztatów spotkali się z Lechem Wałęsą, historycznym przywódcą „Solidarności”, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydentem Rzeczyspolitej Polskiej w latach 1990 - 1995.

**

W dniu 17 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie Komitetu ERRA ds. licencjonowania i konkurencji. Członkiem Komitetu z ramienia URE jest Małgorzata Wesołowska, Naczelnik w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych, która zaprezentowała studium przypadku na temat regulacyjnych aspektów dostępu stron trzecich do sieci (TPA) w Polsce.

***

ERRA jest stowarzyszeniem zrzeszającym 32 regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający nowe stowarzyszenie regulatorów w Europie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

20.02.2012