Up
 
 

O konieczności wdrożenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych na konferencji URE

Sieć inteligentna to przestrzeń dla rozwoju aktywności biznesowej i szansa dla nowych graczy rynkowych, a zatem dla rozwoju konkurencji na rynku energii - powiedział podczas inauguracji spotkania Prezes URE, gospodarz konferencji „Inteligentne sieci. Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju”.

Marek Woszczyk, Prezes URE podkreślił, że smart grid to coś więcej niż inteligentne opomiarowanie; to narzędzie do zarządzania ryzykami ciągłości zaopatrzenia w energię, a zatem ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Tym samym zwrócił uwagę na funkcję integracyjną technologii smart, łączącej energetykę z sieciami teleinformatycznymi  i komunikacyjnymi, która umożliwia odbiorcy przyjęcie aktywnej postawy na rynku. 

Paneliści jednogłośnie uznali, że wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest koniecznością, która wynika m.in. ze zmian zachodzących na rynku. Jednocześnie podkreślili, że w procesie ich wdrażania należy uwzględnić aspekt edukacyjny.

Zdaniem prof. Tadeusza Skoczkowskiego najistotniejszym warunkiem wprowadzenia technologii smart grid jest wiedza społeczna. Podobnego zdania był prof. Waldemar Skomudek, który wskazał na potrzebę promocji inteligentnych sieci, celem przekonania odbiorów o wymiernych korzyściach wynikających z innowacyjnych rozwiązań w systemie energetycznym. Prezes Woszczyk stwierdził dodatkowo, że projekt inteligentnych sieci ma szanse wdrożenia na tyle, na ile odbiorca będzie świadomy związanych z nim możliwości i skłonny do ich wykorzystania.

Z kolei dr inż. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator S.A., za najistotniejsze warunki do wdrożenia smart grid uznał przygotowanie regulacji prawnych systematyzujących proces wdrożenia i funkcjonowania sieci inteligentnej oraz upowszechnienie wśród odbiorców urządzeń wykorzystujących technologię smart. Zdaniem Rafała Czyżewskiego, Prezesa Zarządu Energa Operator S.A., proces wdrożenia inteligentnych sieci należy rozpocząć od powszechnej instalacji inteligentnych liczników, które stanowią podstawę dla tworzenia inteligentnego regionu, w tym realizacji projektu „Inteligentny Półwysep Helski”, który Prezes Czyżewski zaprezentował podczas konferencji.

Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, podkreślił, iż niezależnie od podziału społeczeństwa na sceptyków i entuzjastów wprowadzenia rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, należy podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne. W tym celu wskazał na możliwość zastosowania finansowych mechanizmów wsparcia w postaci białych certyfikatów.

Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono dotychczasowym i nowym regulacjom na rynku energii. W materiale multimedialnym wyemitowanym podczas spotkania Eurodeputowany Bogusław Sonik przedstawił krótką charakterystykę dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej, przyjętej 11 września br. w Strasburgu. Zdaniem Posła nowa dyrektywa zawierająca wymóg obniżenia zużycia energii to narzędzie motywujące państwa do poszukiwania nowych źródeł energii i lepszego wykorzystania dostępnych środków.

W spotkaniu, na zaproszenie Prezesa URE, uczestniczyli również goście ze Szwecji, a wśród nich Karin Widegren, Dyrektor Sekretariatu Szwedzkiej Rady ds. Rozwoju Smart Grids, która zaprezentowała rolę szwedzkiego regulatora w procesie wdrażania inteligentnych sieci. Swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania technologii smart grid oraz sposobów zaangażowania odbiorców na rynku energii podzielili się Mats Hakonsson oraz Jonas Person z Malarenergii.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Jana Rączki, Prezesa NFOŚiGW; Marka Woszczyka, Prezesa URE; prof. Tadeusza Skoczkowskiego; prof. Waldemara Skomudka oraz Andrzeja Kaczmarka, Dyrektora Departamentu Informatyki GIODO omawiano m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem danych pomiarowych i barierami wdrożenia systemu inteligentnych sieci. Na zakończenie dyskusji Prezes Rączka, który określił inteligentne sieci mianem sprzymierzeńca oszczędności energii, poinformował o możliwości finansowania projektów w zakresie smart grid z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) oraz programu Generator Koncepcji Ekologicznych - GEKON.

***

Konferencja „Inteligentne sieci. Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju” odbyła się 18 września w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 250 gości - przedstawicieli świata nauki, przemysłu i administracji. Bezpośrednią transmisję spotkania oglądało blisko 2000 użytkowników Internetu. Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz omówienie roli regulatora i poszczególnych uczestników rynku energii elektrycznej w procesie wdrażania.

Konferencja stanowiła element „Kampanii edukacyjno-informacyjnej promującej efektywne i oszczędne gospodarowanie energią z pożytkiem dla środowiska naturalnego oraz budżetów domowych” finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.

Pliki do pobrania

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

19.09.2012