Up
 
 

Zawieszenie stosowania jednego ze Stanowisk Prezesa URE w sprawie AMI

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z zakresu wdrażania inwestycji pilotażowych z zakresu opomiarowania zdalnego odczytu, uznał za zasadne zawieszenie stosowania Stanowiska Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zawieszenie przyjętych w ww. stanowisku zasad nie obejmuje inwestycji, które zostały uznane przez Prezesa URE za spełniające wymogi dla zakwalifikowania ich jako inteligentne opomiarowanie do 31 marca 2015 r. Dla tych zadań zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom

20.03.2015