Up
 
 

Aktualności

 • 22.07.2013 Stanowisko w sprawie AMI - projekt zmian do konsultacji publicznych

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poddaje pod konsultacje społeczne dokument „Propozycje modyfikacji Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, uwzględniającej dorobek kolejnych Stanowisk”. » więcej

 • 15.07.2013 Stanowisko Prezesa URE w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid

  Prezes URE, konsekwentnie realizując cel stworzenia warunków umożliwiających skuteczne wdrożenie systemu inteligentnych sieci, w dniu 10 lipca br. przyjął Stanowisko w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid. » więcej

 •  
 • 26.06.2013 Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych - debata z udziałem Prezesa URE

  „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych” to temat debaty, która odbyła się 26 czerwca 2013 roku w Warszawie. Wzięli w niej udział m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pan dr Wojciech Wiewiórowski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, pan Marek Woszczyk a także przedstawiciele firm dystrybuujących energię elektryczną i prawnicy. Organizatorem debaty jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Jest to pierwsza debata środowisk energetycznego i związanego z ochroną prywatności z udziałem szefów obydwu instytucji. » więcej

 • 29.05.2013 Kolejne konsultacje publiczne projektu Stanowiska Prezesa URE w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid

  W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji publicznych, Prezes URE przekazuje do ponownej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid. » więcej

 •