Up
 
 

Warsztaty rynku energii

Warsztaty Rynku Energii to inicjatywa z 2012 r. Prezesów URE i PSE SA, której celem jest skuteczne wprowadzenie na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających transparentność oraz stabilność przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Warsztaty Rynku Energii są roboczą platformą gromadzenia i wymiany wiedzy związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych.

Prace Warsztatów koncentrują się na zagadnieniach określonych w Harmonogramie Prac Zespołu Doradczego do spraw wprowadzenia inteligentnych sieci w Polsce przy Międzyresortowym Zespole ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030. Zagadnienia te są rozpatrywane z uwzględnieniem zmian w prawie energetycznym, pracami nad nowym modelem rynku energii i Stanowiskami Prezesa URE wspierającymi proces budowy smart grid.

Więcej o celu warsztatów, zakresie prac oraz sposobie ich organizacji można znaleźć w zakładce Organizacja Warsztatów , w tym m.in.: skład Rady Programowej, Regulamin i Perspektywiczną tematykę prac.

  • Odejście od prognoz rachunków główną zaletą liczników inteligentnych

    Aż 82 proc. Polaków wskazało, że płacenie za realne zużycie prądu jest ważniejsze od niezmienności wysokości rachunku za energię elektryczną i jest to jednocześnie główna zaleta liczników zdalnego odczytu - wynika z badań opinii społecznej na temat liczników inteligentnych, przeprowadzonych w końcu ub. r. przez Instytut Badawczy GfK Polonia na zlecenie branży energetycznej. » więcej