Up
 
 

Projekt Wzorcowej Specyfikacji Technicznej dla systemów AMI

11 marca 2014 r. do dyskusji publicznej został wystawiony projekt Wzorcowej Specyfikacji Technicznej dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI. Publikacja dokumentów składających się na ten projekt została uzupełniona w dniu 17 marca 2014 r.

Projekt ten stanowi dorobek całego środowiska firm sieciowych i sprzedawców energii, reprezentowanego przez PTPiREE oraz TOE. Prezes URE, zgodnie  z formułą przyjętą na Warsztatach Rynku Energetycznego, użycza strony internetowej URE jako platformy komunikowania z Rynkiem rezultatów wspólnych prac. Tym samym, treść Projektu nie ma charakteru jednostronnego Stanowiska Prezesa URE, jest natomiast wyrazem porozumienia osiągniętego przez  wszystkich ww. interesariuszy.

Opublikowane materiały mają charakter projektu (jest to jego druga wersja). Po uwzględnieniu ewentualnych spostrzeżeń i uwag wniesionych na grudniowym spotkaniu, dokumenty zostaną  przedłożone  do  akceptacji Komitetowi Sterującemu i Radzie Programowej WRE. Dopiero wówczas zyskają status dokumentów finalnych. Obecny etap nie może być jednak interpretowany jako otwarcie pełnowymiarowego kolejnego cyklu zgłaszania uwag, bowiem zostało to już wykonane.

Na Projekt składają się:

 • Wymagania dla:poprzedzone Wprowadzeniem i Słownikiem,
  • Liczników komunalnych 1- i 3-fazowych
  • Liczników półpośrednich
  • Liczników bilansujących
  • Koncentratorów danych
  poprzedzone Wprowadzeniem i Słownikiem,
 • Załączniki:
  • Wymagania dotyczące  wskaźników jakości energii
  • Wymagania  konstrukcyjne dotyczące obudowy i skrzynki zaciskowej urządzeń pomiarowych i koncentratorów
  • Opis funkcjonalności w zakresie  zarządzania stroną popytową
  • Przykład semantyki  komunikacji z ISD
 • Dokumenty powiązane:
  • Zestawienie przepisów, zaleceń, stanowisk i norm mogących mieć znaczenie dla wymagań stawianych infrastrukturze  pomiarowej
  • Zestawienie porównawcze wymagań
  • Propozycja wykorzystania  protokołu DCSAP

Pliki do pobrania

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom