Up
 
 

Organizacja warsztatów

Warsztaty działają przy pomocy Komitetu Programowego w skład którego wchodzą: Prezes URE i Prezes PSE SA. Członkowie Komitetu Programowego ustanowili Radę Programową.

Członkowie Warsztatów realizują cele organizacyjne w ramach sześciu Tematycznych Zespołów Roboczych:

  • Zespół 1 „Koncepcja modelu wymiany danych pomiarowych i rozliczeń za te dane”
  • Zespól 2 „Bezpieczeństwo informacji pomiarowych oraz bezpieczeństwo sieci inteligentnych”
  • Zespół 3 „Projekty pilotażowe w zakresie DSM”
  • Zespół 4 „Mechanizmy wsparcia inwestycji w sieci inteligentne”
  • Zespół 5 „Działania wspierające rozwój rozwiązań Smart Metering i Smart Grid z perspektywy odbiorców
  • Zespół 6 „Rozwój usług i produktów związanych z wdrożeniem sieci inteligentnych w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorców energii, prosumentów i KSE”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Warsztatów Rynku Energii.

Pliki do pobrania

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom