Up
 
 

Z prac warsztatów

Dotychczasowe dokonania Warsztatów Rynku Energetycznego:

  • Przygotowanie wdrożenia Operatora Informacji Pomiarowych i nowego rynku danych pomiarowych
  • Opracowanie wytycznych do interoperacyjności rozwiązań z zakresu sieci inteligentnych, w tym sieci domowych
  • Określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych pomiarowych - stanowisko uzgadniane z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  • Przygotowanie projektów pilotażowych dla taryf wielostrefowych (Time of Use) oraz taryf z wyłączeniem (redukcją) na obszarach działania dwóch operatorów systemu dystrybucyjnego
  • Identyfikacja barier wdrażania programów taryf wielostrefowych (Time of Use)
  • Przygotowanie projektu demonstracyjnego mikroinstalacji i terminali ładowania pojazdów elektrycznych z opcją V2G/V2H
  • Identyfikacja barier wdrożenia mikroinstalacji w kontekście nowych projektów ustaw o odnawialnych źródłach energii i prawa energetycznego
  • Badanie oczekiwań konsumentów dotyczących rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych

Zapraszamy do zapoznania się z Perspektywiczną tematyką prac Warsztatów.

Pliki do pobrania

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom